Kontrolleret dyrkning af Kegle-Morkel (Morchella sp.) indendørs, året rundt

Udgivet: 3. december 2021
Af: Jacob Kirk og Karsten Kirk

Videopræsentation af morkel-projektet.

Kegle-Morkel (Morchella sp.) er over det meste af verden kendt som højt skattede spisesvampe, som kun med begrænset held har været forsøgt dyrket under kontrollerede, indendørs forhold gennem de sidste godt hundrede år. Vi er derfor meget glade for, at vi nu endelig, efter mange års intensiv forskning på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og Københavns Universitet, har færdigudviklet en metode til kontrolleret dyrkning af kegle-morkler året rundt under indendørs og meget veldefinerede forhold i klimakamre. Vi er således i stand til at producere ca. 4,2 kg førsteklasses kegle-morkler pr. kvadratmeter inden for en samlet dyrkningsperiode på 22 uger, svarende til en årlig produktion på ca. 10 kg morkler pr. kvadratmeter. Metoden er så gennemarbejdet, at en egentlig kommerciel produktion vil kunne påbegyndes efter en passende automatisering af dyrkningsprocessen.

indendørs dyrkning af morkler
Jacob Kirk og Karsten Kirk inspicerer de indendørs dyrkede morkler i et klimakammer.